Persoonlijk en Opmaat Opvoeding en Training voor uw Hond

Copyright© 2018 Pooth Hondenschool  |  Sitemap

Bouwen aan een levenslange band tussen u en uw hond!

Trainingen en Cursussen

Contact


Aanbevolen

Foto van een hond Foto van een hond Foto van een hond

Links

“Ik zoek baas” Asielhonden


De Hondenacademie


TOP honden gedragstherapie


HSC de Pijnhorst


Dierenspeciaalzaak Boxtel


Foto Johan - dierenportretten

Bedrijfsinfo
Een hond kopen bij een erkende hondenfokker

Honden uit het hondenasiel

Kinderen en honden in het gezin

Pooth

Esdoorngaard 31

5283 EV Boxtel


Tel: 06-22438013

E-mail: info@pooth.nl

Internet: www.pooth.nl


KvK: 54443261

Jackrussell

Kinderen en honden samen in het gezin


Rangorde bij honden

Rangorde speelt bij honden een belangrijke rol. Van nature leven honden in een groep, waarbinnen een bepaalde rangorde geldt. Ook in een gezin met honden is er sprake van rangorde. Honden zien een kind meestal niet als hoger in rang. Als men hier geen rekening mee houdt, kan dat gevaarlijke situaties opleveren.


Roedel

Gedrag van honden is te verklaren vanuit het gedrag en de leefwijze van de voorvader van de hond, de wolf. Wolven leven in een roedel, waarbinnen een duidelijke rangorde bestaat. Bovenaan die rangorde staat de roedelleider, die dominant is over de rest van de groep. De jongen van de roedelleider worden door de andere volwassen dieren gezien als hoger in rang dan henzelf, mits de roedelleider aanwezig is. De jongen van de roedelleider hebben dan een zogenaamde ‘afhankelijke rang’ in de rangorde.


Afhankelijke rang in de rangorde

De afhankelijke rang van kinderen geldt dus alleen als de baas in de buurt is. Honden en kinderen mogen dus nooit alleen gelaten worden. Zouden honden alleen zijn met jonge kinderen, dan kan de hond zich zelf zien als de hoogste. De hond kan dan “uit het niets” het kind corrigeren, omdat het kind te dicht naar speelgoed van de hond kruipt of iets dergelijks. Er moet altijd een volwassene bij zijn. Alleen dan worden de kinderen door honden als hoger in rang gezien en zullen de honden accepteren dat de kinderen voor hemzelf gaan. Positieve associaties helpen daarbij. Als een kind bijvoorbeeld iets te eten krijgt, is het slim om de hond ook iets te geven en het dier niet te negeren. Zo word de aanwezigheid van het kind iets leuks.

Regels bij kinderen en honden

Onduidelijkheid over de rangorde levert frustratie op bij honden. Ouders kunnen dit voorkomen door regels te stellen voor kinderen:


Als kinderen buiten een hond tegenkomen en graag willen aaien, houd dan de volgende regels aan:


Naast rangorde is het ook belangrijk om goed naar het gedrag te kijken. Honden zijn heel subtiel in hun lichaamstaal. Tijdens de cursussen wordt naast de rangorde en regels, ook veel aandacht geschonken aan het geven van commando’s.

Foto van een hond die door kinderen wordt aangehaald